laupäev, 25. juuli 2009

Projektid said heakskiidu, kuidas edasi?

.

Märtsis esitasime Hiidlaste Koostöökogule 2 projekti: lapsehoiuteenuse käivitamiseks Leisu koolimajas ja Leisu koolimaja restaureerimise ja perekeskuseks kohandamise projekteerimiseks. Nüüd on mõlemad projektid saanud heakskiidu nii koostöökogus kui ka finantseeriva asutuse PRIA poolt.

Seltsi juhatus istus eile koos, et lahendada küsimus, kuidas leida raha projektide elluviimiseks. Toetus makstakse välja alles peale projekti elluviimist ning seetõttu tuleb nn sildfinantseerimiseks taotleda kuskilt laenu.

Mittetulundusühingute tavapärane praktika ongi selline, et juhatuse liikmed isiklikult laenu käendavad. Samas on meil projekti otsese elluviimisega seotud ainult üks juhatuse liige, mis teeb teistele otsustamise raskemaks. Pank tahab aga näha kõigi juhatuse liikmete käendust, sest see tõendab nende jaoks, et seltsi juhatus ise oma projekti elluviimise võimalikkusesse usub.

Lõpuks võeti vastu otsus, et ühe nädala jooksul otsime veel võimalusi garandi leidmiseks või laenu saamiseks erinevatest allikatest ja seejärel anname laenutaotluse(d) sisse ning hakkame projekti ellu viima.

.