teisipäev, 30. detsember 2008

Hiigeltuulepark Hiiumaale?

.

Hei-hoo, kena aastalõpuaega kõigile!

Esiteks, siin on Jaan Ugami artikkel, mida võib küll süüdistada emotsionaalsuses (mis mõnele meeldib, mõnele mitte), ent mida oodata, kui inimestelt küsimata võib nende kodude lähedusse kerkida hiiglaslikke tiibadega tegelasi, mille olemasolu nii ehk naa endast tunda annab, kasvõi siis visuaalselt...(kujundanud Eesti Disaini Stuudio OÜ)

...sest ega sellised kõrged tiibadega asjad pole mingid väikesed asjad, neid näeb üle metsade ja põldude ja nõnda edasi. Jajaa: neid on juba kõikjal maailmas, aga KAS ja KUI OHTRALT PEAKS NEID OLEMA HIIUMAAL? Kes peaks selle üle otsutama? Kas kohalikelt inimestelt, kes neid päevast päeva nägema hakkavad, ei tulekski arvamust küsida?Kaart: Käina valla olulise ruumilise mõjuga objekti (Käina tuuleelektrijaam) asukoha valiku üldplaneering teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmist (koostanud Hendrikson & Ko, http://www.kaina.hiiumaa.ee/avalikud dokumendid.).

Pikka juttu ei tule praegu, aga kes tahaks HIIDTUULEPARGI VASTU allkirju koguda see võtku ühendust Kodukant Hiiumaaga: kodukanthiiumaa@gmail.com või telefonil 566554859. Allkirju saab praegu anda: Nurste postkontoris, Käina ujulas, Käina raamatukogus, Hiiumaa Ametikooli raamatukogus, Palade looduskaitsekeskuses, Kohvikus Gahwa, Kärdlas, Tuuru majas, Kärdlas ja Pildikojas. Enne lugege see Jaan Ugami artikkel ka läbi. Ja peale seda soovitan lugeda ka seda ja seda artiklit.

AGA SOE SOOVITUS ON: mõelge südamega - keegi pole öelnudki, et hiidlased progressi kardaks, ent 250 sajameetrist monstrumit on siiski pisut liiga palju...


.

teisipäev, 2. detsember 2008

Seltsi aastavahetuse pidu


Novembri viimastel päevadel toimus erakorraline juhtuse koosolek, kus arutati detsembrilõpus toimuva seltsi esimese PEO plaane.


Hoidke silmad-kõrvad lahti! (-:

Kutse Kodukandi ümarlauale


Agapäeotsa külaselts sai kutse Kodukandi ümarlauale, kus ka osaleti:


Ühenduse Kodukant Hiiumaa ja Hiiumaa vallaametnike, seltside, seltsingute ning külavanemate vahelise koostöö teemalised ühised arutelud

Üritust toetab Põllumajandusministeerium

Arutelud toimuvad:

12. november 2008.a. kella 15.00-17.00 Pühalepa vallas, Pühalepa vallamaja saalis.
13. november 2008.a. kella 16.00-18.00 Emmaste vallas, Emmaste vallamaja saalis.
14. november 2008.a. kella 11.00-13.00 Käina vallas, Käina vallamaja saalis.
20. november 2008.a. kella 16.00- 18.00 Kõrgessaare vallas, Kõrgessaare vallamaja saalis.

PÄEVAKAVA:

Ühendus Kodukant Hiiumaa kui organisatsioon, ootused liikmes organisatsioonidelt ja riigiasutustelt.
Kodukant ja Leader.
Kommunikatsioon erinevate organisatsioonide vahel, infovahetus, erinevad koostöövõimalused.
Milleks on seltsid, ühendused ja Kodukant ellu kutsutud?
Mida oleme teinud, et küla elaks ja mida tuleks teha?
Mida saaksime enam ja paremini teha koostöös valdadega?
Kas oleme maakonnas arvestatavad? Organisatsiooni nähtavus!
Kuidas tuua noor külaseltsi juurde?
Külavanema ja valla suhe- Külavanema statuut, kuidas see rakendub?
Kuidas ja kas rääkida kaasa päevapoliitilistel teemadel?


Ootame rohket osavõttu.

Diana Leenurm
Ühendus Kodukant Hiiumaa juhatuse liige


esmaspäev, 1. detsember 2008

Koosolek 19.novembril 2008


Eelmise kuu keskpaigas toimus taas Agaäeotsa koosolek. Kohal olid kõik Agapäotsa asjaajajad ning teemad olid nagu ikka - seinast seina. Oli nii negatiivset, näites see, et
Leisu küsitlus ei õnnestunud esimese hooga nagu see oleks võinud...aga küllap tehakse uus ning läbimõeldum; ja oli ka positiivset, näiteks see, et hakatakse mõtlema Leisus laste päevahoiu avamisele, sest Emmastes on lasteaiakohti puudu - ent see on hetkel veel vaid idee!

Veel ideid, mil küllaltki lootustandev jume:

1. Leisu koolimaja ja seeneproov. Enne kui seltsimajas tegutsema hakata, tuleb uurida, milline on maja tervislik olukord. Sellest ajast, mil seal viimati koolimaja oli, on nüüd parajalt aega mööda läinud (mina ja Tähti lõpetasime selle aastal 2000 ehk siis 8 aastat tagasi, veidi peale seda, vist u kaks aastat, läks koolimaja kinni. Pärast seda ei ole vist eriti aktiivset kütmist jms toimunud) ning et maja tõesti elule äratada, tuleb teda kraadida, mõõta ja kaaluda. Nagu ikka.

2. Liikmemaks jääb 100 krooni aastas leibkonna kohta. Edaspidi võetakse liikmeks ka juriidilisi isikuid.

3. Mõte panna Agapäeotsa külaseltsi postkast Leisu ja Nurste infotahvli külge.

4. Leisu küttesüsteemi projekti kirjutamine lükkub järgmisesse aastasse.

5. Mõtted külakiigest - samuti projekti abil, ilmselt tuleval aastal.

6. Külaseltsi ajaloolised postkaardid, mida oleks võimalik kasutada näiteks visiitkaartidena jms.

7. Logo kujundamine, ideed-ideed.

8. Mõtisklused mänguväljaku rajamise üle, aga pole veel selge - kuhu ja millal?

9. Agapäeotsa Teataja idee: seltsil võiks olla oma ajaleht, mis ilmuks näiteks neli korda aastas, sisaldaks ajaloolisi mälestusi, intrigeerivaid nupukesi ning aktuaalset informatsiooni piirkonna inimeste kohta/jaoks.

Protokollisid: Alice ja Krista